Home

Welkom!

 Welkom bij de website van de  
 Vogelvereniging 
 Tubbergen & Omstreken.  
 Wij wensen u veel leesplezier. We zijn een actieve vereniging met ongeveer 65 leden die zich allen in meer of mindere mate bezig houden met het houden en kweken van vogels.

De doelstelling van onze vereniging is om onze leden op alle mogelijke manieren hierin te ondersteunen.

We trachten dit te bereiken door:
Het houden van vergaderingen en / of bijeenkomsten.
Het organiseren van lezingen, dia en filmavonden. 
Het geven van voorlichting op het gebied van het houden en kweken van vogels. 
Het houden van onderlinge tentoonstellingen.